Akupan

Univerzální akusticky vysoce pohltivý panel

AKUPAN® je univerzální akusticky vysoce a širokopásmově pohlcující panel, v kovovém perforovaném provedení, s možností solitérního uložení.

Panely AKUPAN® jsou kvalitním nástrojem pro akustickou úpravu nových i stávajících objektů všech typů, od nadčasových po historické interiéry, objekty pro kulturu, práci se zvukem, pro volný čas a sport, výuku v učebnách a posluchárnách, odhlučnění průmyslových, administrativních a halových objektů.

Montáž panelů AKUPAN® se provádí přiložením na povrch stěny nebo stropu, nebo zavěšeného podhledu, a fixací pomocí skrytého nebo viditelného čtyřbodového uchycení, nebo případně volným zavěšením.

Přednosti produktu

 • velmi vysoká pohltivost a rozšíření maximální pohltivosti až do pásma basových frekvencí při nízké hloubce panelu
 • vysoká mechanická odolnost proti nárazu a poškrábání
 • značná variabilita v umístění panelů na stěnách, na stropě, a v prostoru
 • plošná a solitérní instalace i na nerovném povrchu
 • požární parametry i pro shromažďovací prostory
 • možnost zmenšení plochy akustických úprav oproti velkoplošným úpravám
 • vysoká designová variabilita ve volbě barev a tvarů
 • jednodušší dosažení kvalitních parametrů prostorové akustiky a jejich snadná korekce při instalaci obkladů
 • akustické úpravy zakřivených ploch, tvarově složitých prostorů a interiérů v technicistním stylu
 • jednoduchá montáž, opakovaná přenositelnost a použitelnost
 • možnost využití magnetických vlastností panelu při stěnových instalacích, např. školských prostor (nástěnky)
 • vývoj a výroba v České republice

Realizace

C-Energy Planá s.r.o., Planá nad Lužnicí

Velká průmyslová firma s více zaměstnanci a společenským přesahem potřebuje i velkou zasedací místnost. Tato je vybavena až pro 26 sedících osob, které se spolu musí pohodlně domluvit. Objemem prostor dosahuje rozměrů malé posluchárny, a tomu odpovídá také úprava akustiky. Specifikem této realizace je skutečnost, která se jinde nevidí, ani neslyší než ve společnosti, která vyrábí energii. Zasedací místnost se nachází ve velkém objektu, ve kterém se točí turbogenerátory, a 50 Hz se tiše přenáší až do zasedací místnosti, jejíž rozměry umožňují citelné a rušivé zesílení tohoto hlubokého zvuku. A s tím bylo nutné si poradit … a poradili jsme si … nebo spíše si poradily panely AKUPAN a jejich vhodná sestava.

Valdštejnská lodžie Jičín

Nově vybudovaná umělecká scéna určená pro divadla malých i alternativních forem s netradiční audiovizuální produkcí a pro hudební vystoupení, je součástí unikátní barokní památky.

Tak široký rozsah činností vyžaduje rozmanitost nejen v úpravě akustiky, ale také v dispozičním uspořádání. Proto je sál vybaven zasunovatelným hledištěm, které proměňuje uměleckou scénu na sál a nezvýšená oblast pódia umožňuje dodatečné vytvoření zvýšeného pódia požadovaného tvaru. Boční stěny a čelní stěna může být do velké výšky zakryta segmentovaným závěsem, který ve velké míře může cíleně měnit akustické a vizuální podmínky v sále, např. i pro audiovizuální produkci.

Náročnost úpravy akustiky byla ještě zvýšena památkovou ochranou důležitých zděných částí objektu. Celkové akustické podmínky v sále jsou dány jednak obsazeností, akustickými obklady situovanými na vybraných částech stropu, na nové zadní stěně balkonu, a také na vnitřních plochách zasunovatelného hlediště. Následně jsou akustické vlastnosti sálu také ovlivňovány shrnutím nebo roztažením závěsů.

Preferovanou uměleckou produkcí je řeč a zvuková reprodukce. Akustická úprava vybraných ploch je provedena panely AKUPAN®. Optimální doba dozvuku pro činoherní produkci je při definované dispozici závěsů doložena akreditovaným měřením v celém posuzovaném tonálním rozsahu. Přiložená fotodokumentace nezachycuje systém zatemňovacích závěsů.

ZŠ Husova Jičín

Barevné sladění akustických stěnových panelů AKUPAN® s mobiliářem je záměrně voleno s mladistvou přitažlivostí.

Jednotlivé učebny pro vyšší stupně ZŠ jsou vybudovány rekonstrukcí půdního prostoru historické budovy. Tím je dána značná tvarová složitost prostoru a komplikovanost prostorové návaznosti jednotlivých profesí. Proto jsme vyhotovili podrobný projekt uložení akustických obkladů s profesní návazností.

Větší množství stěnových obkladů v oranžové učebně je dáno sníženou dobou dozvuku a omezeností stěnových ploch. Učebna je využívána, akusticky upravena a kolaudována jako Učebna jazyků.

Doba dozvuku je samostatně nastavena i v nízkofrekvenčním pásmu. Splnění náročných požadavků na dobu dozvuku, která je optimalizována pro živou komunikaci v cizích jazycích, je prokázáno akreditovaným měřením doby dozvuku.

Kavárna Apoštolské církve v Olomouci

Kavárna slouží nejen pro přátelské posezení při kávě v příjemném prostředí, ale také pro společenské obohacení kulturními akcemi s hudbou a mluveným slovem, čemuž také odpovídá akustické nastavení prostoru. Jak je vidět i pro dětské diváky …

Úprava vybraných prostor firmy Monster v Brně

Úprava prostorové akustiky se týká místností, ve kterých pracovníci potřebují nahrávat a reprodukovat své hlasové záznamy a zároveň jsou prostory využívány také k provádění audio/video konferencí pro více osob, které jsou snímány jedním plošným mikrofonem.

ZŠ v Moravanech u Brna

V ZŠ byly provedeny akustické úpravy školní jídelny a vybraných učeben podle platných ČSN. Při řešení akustiky na klíč od projektu po realizaci bylo přihlédnuto k druhotnému využívání učeben pro výuku individuálních hudebních nástrojů, která probíhá po výuce v uprázdněných učebnách. Výukové prostory jsou upraveny vlastní technologií víceúčelového akustického podhledu, která technicky zajišťuje maximalizaci srozumitelnosti ve vzdálenějších částech učebny. Kontrola chování zvuku v úrovni osob a dalších zdrojů je zajištěna stěnovými panely AKUPAN®, které mohou být dále využívány jako vysoce trvanlivé magnetické nástěnky pro maloformátové papírové tisky. Splnění normových hodnot doby dozvuku je doloženo akreditovaným měřením.

Akustické úpravy callcentra

AZ Tower Brno – kompletní servis od projektu po realizaci

Nahrávací studio Davida Solaře

Přístavba studia je prioritně konstruována jako poslechový prostor pro výrobu, prezentaci a hodnocení hudebních snímků mediální klientelou. Z tohoto důvodu poslechové podmínky odpovídají náročným požadavkům na porovnávání estetických a uměleckých hodnot zvukových snímků podle předpisu European Broadcasting Union, EBU Tech. 3276. Studio se vyznačuje:

 • speciálním tvarováním pro vedení zvukové energie podle daných pravidel,
 • vymezením dostatečně velkého prostoru pro skupinový poslech ve stejné kvalitě,
 • vysokou kvalitou prostorové lokalizace dvoukanálové stereofonie,
 • a minimalizací vlivu vlastní akustiky studia na reprodukovaný signál v poslechovém prostoru.

Dále prostor umožňuje poslech vícekanálové stereofonie v systému 5.1. a také individuální snímání hudebníků se vzdálenou kontrolou zvuku. Vyrovnaný průběh doby dozvuku na středních a vysokých kmitočtech a účinné potlačení široké oblasti nízkých frekvencí zajišťuje systém panelů AKUPAN®. Reprodukční soustavy jsou instalovány na speciálních odpružených a separátně instalovaných držácích. Autorem akustiky je Ing. Michael Plachý, komplexní realizaci akustických opatření studia provedla firma BMN zvuková izolace.

David Solař je českým hudebním skladatelem, který se významně uplatňuje v oblasti scénické hudby pro film, televizi, divadlo, reklamu, a také v oblasti populární hudby

Náhrávka ze studia pro seriál Kukačky

DASHA – The Path We Share (originální píseň ze seriálu Kukačky)

Krajský soud v Ostravě – Rekonstrukce jednací síně a zázemí

Vzhledem k požadavkům na akustiku, vzhled, možnosti uložení obkladů a uživatelské požadavky, zejména z hlediska trvanlivosti a snadné údržby, je použit univerzální akusticky vysoce pohltivý panel, v kovovém perforovaném provedení s možností solitérního uložení.

Cílem těchto úprav je zajistit optimální technické podmínky pro srozumitelnost mluveného i reprodukovaného slova pro účastníky soudního jednání, tak i pro širokou veřejnost a novináře.

Úkolem uvažovaných úprav akustiky vnitřního prostředí jednací síně je dosáhnout podstatného snížení hlukového pozadí (až dvojnásobné), které vzniká činností osob v síni, částečně přispět i ke snížení hluku pronikajícího zvenčí, dále zajistit nízký hluk od technických zařízení, které jsou součástí budovy (VZT a klimatizace, …), a nastavit dobu dozvuku v síni na stanovené hodnoty.

Sál KD ve Vidnavě

Velmi pohledný a dobře vybavený sál s divadelním pódiem v Kulturním domě ve Vidnavě, trpěl po rekonstrukci historického sálu jedním podstatným nedostatkem. A to velmi špatnou akustikou. Zpracovali jsme měření akustických parametrů, projektovou dokumentaci, a provedli realizaci projektovaných úprav. Realizace designového řešení byla provedena ve spolupráci s architektem. Sál dnes slouží nejen vzhledem, ale i příjemným akustickým prostředím, pro pestrou škálu místních aktivit, a ke spokojenosti občanů.

Koncertní sál Konzervatoře Brno

Výstavba koncertní mušle a celkové obálky auditora a realizace akustických opatření koncertního sálu a přilehlých prostor.

Obálka sálu a koncertní mušle je trojdimenzionálně vysoce strukturovaná a tvarově složitá, a vyjadřuje značnou náročnost na profesionalitu a kvalitu provedení. Tvar obálky sálu je vytvořen sádrovými strukturami s vysokou plošnou hmotností a na bočních stěnách je doplněn další profilací sádrovými difuzními prvky.

Obálka sálu, vybavení auditoria sedadly a akustická opatření vzduchově propojených navazujících prostor, byla kontrolována a korigována na základě série akustických měření na místě a v laboratoři, podle projektové dokumentace zpracované akustikem projektu, Ing. Michaelem Plachým. Sál, u nás ojedinělého tvaru koncertní mušle, byl předán do užívání ve vysoké kvalitě vnitřního prostředí, se splněním vysokých požadavků na akustiku, a s dodrženými normovými hodnotami doby dozvuku.

YouTube video konzervatoře

Úprava akustiky Dunny studia

Na základě částečných omezení v provozu studia vlivem místních rušivých akustických jevů bylo rozhodnuto o rekonstrukci akustických úprav, která omezení zcela odstranila. Studio tak nyní nabízí ideální akustické podmínky pro špičkové nahrávání.