Akupan

Univerzální akusticky vysoce pohltivý panel, v kovovém perforovaném provedení

AKUPAN je akusticky vysoce pohltivý a širokopásmový panel nové generace. Je určen k úpravě prostorové akustiky v interiérech. To znamená k odstranění vnitřní hlučnosti běžných i velmi hlučných prostor a k nastavení akustických parametrů prostor určených pro verbální nebo hudební projev, od malých místností a sálů až po velké haly.

Základní vlastností panelu je rozšířený rozsah maximální pohltivosti směrem k nízkým kmitočtům při nízké celkové hloubce panelu. Významnými vlastnostmi jsou kompaktnost, vysoká mechanická odolnost, nízká hmotnost, snadná instalace s možností kompenzace nerovností povrchu a univerzálnost použití. Z hlediska akustiky je také důležitou vlastností nezávislost panelu na způsobu jeho instalace.

Panel je určen k instalaci přisazením na stěny nebo strop, nebo zavěšením do prostoru. A to jak sesazením panelů do plochy, tak i solitérním umístěním v ploše nebo v prostoru.

Použité materiály a konstrukce zajišťují skvělé akustické vlastnosti, značnou mechanickou odolnost, životnost a trvanlivost, výborné požární a hygienické vlastnosti a odolnost vůči vlhkosti. Variabilita povrchových úprav a tvarů vytváří podmínky pro tvůrčí práci s designem panelů i upravovaného prostoru.

Těmito vlastnostmi se panel AKUPAN stává vysoce účinným nástrojem pro skutečně kvalitní úpravu akustiky všech prostor.

Přednosti produktu

 • velmi vysoká pohltivost s výrazným rozšířením maximální pohltivosti do pásma basových frekvencí při nízké hloubce panelu
 • vysoká mechanická odolnost a odolnost proti nárazu
 • značná prostorová variabilita v umístění panelů na stěnách, na stropě, v prostoru – solitérní, volné seskupení, i těsné sesazení do plochy
 • plošná a solitérní instalace i na nerovném povrchu
 • požární parametry i pro velké shromažďovací prostory
 • odolnost vůči vysoké vzdušné vlhkosti a odolnost povrchu proti kondenzační vodě
 • možnost zmenšení plochy akustických úprav
 • vytváření hodnotných akustických úprav interiérů bez pravidelného rastrového vzhledu
 • jednodušší dosažení kvalitních parametrů prostorové akustiky a jejich snadná korekce při instalaci obkladů
 • akustické úpravy zakřivených ploch, tvarově složitých prostorů a technicistních interiérů
 • tepelně vodivé opláštění
 • variabilita povrchové úpravy vzhledem k dalším požadovaným technickým vlastnostem a estetickým požadavkům
 • jednoduchá montáž, opakovaná přenositelnost a použitelnost v jiných prostorách
 • možnost využití magnetických vlastností panelu při stěnových instalacích, např. školských prostor (nástěnky)
 • vývoj a výroba v České republice

Galerie použití