Úprava akustiky

Rozléhá se ve vašich prostorech hluk, není rozumět mluvenému slovu a lidé se musí překřikovat? Realizujeme akustické úpravy, které nadměrnou hlučnost odstraní.

Ve velkých otevřených prostorech se zvuk často rozléhá, odráží od stěn a tříští. Vzniká tak velmi nekomfortní prostředí, v němž se lidé musí překřikovat a hluk narůstá. Problémem bývá také vznik echa, které ruší zážitek z poslechu hudby nebo snižuje srozumitelnost mluveného slova.

Provádíme úpravy akustiky, při nichž prostor zatlumíme a vytvoříme optimální podmínky pro poslech hudby, mluveného slova, sport, práci i kulturu. Přehlučené prostory utlumíme a lidé se v nich budou cítit komfortně, nebudou se vzájemně rušit a překřikovat.

Režijní pracoviště

Jaké problémy dokážeme vyřešit?

Špatná akustika místnosti je jednou z příčin, proč se lidé v prostoru necítí dobře. Nadměrný hluk má negativní vliv na kvalitu života, nervovou soustavu a podporuje vznik stresu.

Nadměrnou hlučností často trpí společenské prostory, restaurace, open space kanceláře nebo call centra. Navrhujeme a provádíme řešení, která zajistí akustický komfort pro návštěvníky prostoru.

Zvláštním případem jsou školy a školní jídelny, na které se vztahují legislativní normy. Zajišťujeme autorizovaná měření a nabízíme návrh a realizaci snížení doby dozvuku. Zatlumení učebny poskytne učiteli akustickou pohodu a vytvoří podmínky pro soustředění žáků a maximální srozumitelnost výkladu v celém prostoru učebny.

Realizujeme také úpravy akustiky v kulturních prostorech, nahrávacích studiích a zkušebnách, kde je potřeba dbát na kvalitu zvuku.

Úpravy akustiky realizujeme pomocí akustických obkladů a podhledů. Izolaci navrhujeme přesně na míru prostoru s možností různých designových řešení.

Jak úprava akustiky probíhá?

Na vaše prostory se přijedeme osobně podívat, abychom zhodnotili stavební konstrukci objektu, zdroje hluku, způsob šíření zvuku a k jakému účelu prostor slouží.

Pro řadu prostorů platí závazné akustické normy, jejichž dodržení je podmínkou pro úspěšnou realizaci a často i kolaudaci objektu. K posouzení, návrhu nebo projektu akustických úprav je často potřeba provést vstupní akustické měření. Tak zjistíme, do jaké míry se prostor odchyluje od normových hodnot a hranice akustické pohody.

Odborné práce, jako jsou návrhy, studie, projekty, posouzení nebo měření, provádí vždy specializovaný akustik. Protože jsou akustické konstrukce velmi citlivé na pečlivost a kvalifikovanost provedení, jsme proškolený tým specialistů. Striktně dodržujeme zásady montáže od dodavatelů.

Akustické izolace provádíme instalací zvukově izolačních konstrukcí nebo lehkých konstrukcí suché stavby. K oddělení zdrojů zvuku od stavebních konstrukcí využíváme speciální atestované pružné členy, držáky nebo závěsy.

Pro úpravu vnitřní akustiky místnosti využíváme akustické obklady na stěny a stropy nebo prostorové prvky, které zvuk pohlcují nebo rozptylují. Moderní materiály umožňují celou škálu designových řešení.

Měření doby dozvuku

Kvalitnímu posouzení situace a návrhu předchází měření vstupních akustických parametrů. Během realizace provádíme i etapová měření, která předepisují normy pro projektování prostorové akustiky. Pro kontrolu účinnosti akustických opatření se na závěr provádí konečná měření.

Realizujeme také autorizovaná měření doby dozvuku, vzduchové neprůzvučnosti a kročejového zvuku, která slouží pro kolaudaci objektu.

Materiály

Eurocoustic

Eurocoustic
Pro úpravy akustiky využíváme akustické stěnové a podhledové panely Eurocoustic. Tyto minerální obklady mají vynikající akustickou absorpci. K dispozici je řada řešení s různými povrchovými úpravami vhodnými například do tělocvičen, sportovních nebo plaveckých hal i do zdravotnických zařízení. Panely Eurocoustic mají široké pole využití v nejrůznějších typech akusticky náročných prostorů a jsou zajímavé svou širokou škálou barevností a dezénů povrchů.

Baswa

Baswa
Akustické desky Baswa jsou vysoce pohltivý bezespárý kontaktní systémem. Systém se skládá z panelů na bázi minerálních vláken. Desky s vysokou hustotou jsou doplněny vrstvou pojeného tříděného písku, na kterou se po nalepení panelu nanáší tenké vrstvy mikroporézní krycí směsi. Jejich výhodou je vynikající schopnost širokopásmového pohlcování zvuku. Desky umožňují vytvářet hladký povrch s možností výběru barev. Hodí se i pro klenby a zakřivené povrchy. Jednou z nejzajímavějších vlastností systému Baswa je bezesparý povrch.

Desky Baswa jsou k dispozici i se systémem trubiček, které umožňují vedení kapaliny pro chlazení nebo vytápění. Díky této síti, umístěné v pískové vrstvě desky, je možné jedinečně kombinovat akustický systém s klimatizačními technologiemi.

Pro systém Baswa jsme certifikovanou realizační firmou.

Texaa

Texaa

Pro designově náročné zákazníky pracujeme se systémem Texaa. Jedná se o širokou nabídku textilních obkladů a závěsných prvků, které vedle akustického efektu prostor vizuálně ozvláštňují. Materiály a konstrukce se vyznačují dotekovou měkkostí, vysokou elasticitou, velmi vysokou trvanlivostí a odolností. Materiály jsou omyvatelné, odolné proti ohni a nabízejí možnost vytvářet velké plochy na stěnách i stropech. Tam kde není prostor pro akustické obklady, nabízí Texaa samostatně stojící nebo zavěšené prvky, které prostor zatlumí a zvýší jeho pocitový komfort.

Ideatec

Ideatec

Akustický materiál Ideatec na bázi dřeva s různými perforacemi, formáty a povrchovými úpravami je velmi žádán pro svůj ryze přírodní vzhled, vysokou mechanickou odolnost, trvanlivost a snadnou udržovatelnost. Systém je zajímavý svou příznivou cenou a možností snadného provedení neviditelné montáže.

Akustické materiály na bázi sádry

Siniat LaCoustic

Zajímavá designová řešení umožňují také materiály na bázi sádry – kazetové děrované i plné panely, bezespáré perforované podhledy a stěnové obklady. Používáme materiály firem Rigips, Knauf nebo LaCoustic. Jejich výhodou je příznivá cena a variabilita.