Odlučnění a akustika školských prostor

Vytváříme ideální zvukové podmínky pro soustředění i pohodu žáků a učitelů

Akustická pohoda a klidné prostředí ve škole má výrazný vliv na soustředění, dosahované výsledky a vztahy ve škole. Na učebny se vztahuje státní norma pro projektování prostorové akustiky, která určuje hladinu hluku, dobu dozvuku a další předepsané parametry.

Odhlučňujeme

  • Učebny pro řečovou i hudební výuku
  • Školní jídelny
  • Tělocvičny
  • Školní družiny
  • Herny mateřských škol

Typy učeben

Úprava prostorové akustiky učeben se liší podle toho, zda je prostor určen pro řečovou výuku nebo hudební výchovu. Optimální je, pokud má škola oddělenou učebnu hudební výchovy, ve které je možné speciálně upravit dobu dozvuku pro výuku hudby. Pokud je pro oba typy výuky určen jeden prostor, navrhujeme modulární akustické systémy, které umožňují úpravu prostoru podle aktuální potřeby.

Jak probíhá odhlučnění

  • Odhlučňujeme pomocí akustických podhledů či obkladů
  • Využíváme speciální zdravotně nezávadné akustické a zvukově izolační materiály
  • Materiály mají schopnost úpravy akustiky i zvukové izolace vůči okolí

Doba realizace

Odhlučnění školních prostor můžeme realizovat bez nutnosti přerušení provozu, například v noci, o víkendu nebo v době prázdnin. Jednodušší úpravy realizujeme již za jednu noc nebo během víkendu. Rozsáhlejší projekty můžeme realizovat o prázdninách.

Realizaci předchází projektování a výběr materiálů, u nichž je třeba počítat s různě dlouhými dodacími lhůtami.

Reference