Koncertní sál Konzervatoře Brno

Výstavba koncertní mušle a celkové obálky auditora a realizace akustických opatření koncertního sálu a přilehlých prostor.

Obálka sálu a koncertní mušle je trojdimenzionálně vysoce strukturovaná a tvarově složitá, a vyjadřuje značnou náročnost na profesionalitu a kvalitu provedení. Tvar obálky sálu je vytvořen sádrovými strukturami s vysokou plošnou hmotností a na bočních stěnách je doplněn další profilací sádrovými difuzními prvky.

Obálka sálu, vybavení auditoria sedadly a akustická opatření vzduchově propojených navazujících prostor, byla kontrolována a korigována na základě série akustických měření na místě a v laboratoři, podle projektové dokumentace zpracované akustikem projektu, Ing. Michaelem Plachým. Sál, u nás ojedinělého tvaru koncertní mušle, byl předán do užívání ve vysoké kvalitě vnitřního prostředí, se splněním vysokých požadavků na akustiku, a s dodrženými normovými hodnotami doby dozvuku.

Místo
Brno