Zatlumení učeben ZUŠ Beroun

Pro základní uměleckou školu v Berouně jsme realizovali úpravu akustiky učeben pro výuku sólové hry na nástroje a výuku zpěvu. V další etapě jsme následně realizovali další 3 učebny, určené zejména pro klasickou řečovou výuku. Tyto učebny jsou akusticky upraveny tak, aby je bylo možné v prázdném stavu používat za optimálních podmínek pro individuální výuku. V zaplněném stavu jsou podmínky nastaveny pro optimální řečovou výuku.

Zajistili jsme vytvoření modelových výpočtů a realizačního projektu akustiky a po realizaci také provedení závěrečného certifikovaného měření doby dozvuku jako podklad pro investora k získání kolaudačního souhlasu pro užívání učeben. Výsledky měření ukázaly splnění všech požadovaných normových parametrů „na výbornou“ v celém posuzovaném kmitočtovém rozsahu.

Zatlumení jsme dosáhli pomocí materiálu Eurocoustic, který jsme použili jak na stropní podhledy, tak na obklady stěn.

Vzhledem k využití prostoru dětmi volíme pro stěnové obklady mechanicky odolný materiál, který vydrží i náročné podmínky a rizika opotřebení. Obklady je navíc možné využít jako magnetickou nástěnku, která lze namokro očistit, aby mohla opět plnit svůj účel v celé kráse.

Realizace úprav akustiky interiéru učeben tak poskytuje akustický komfort a tvůrčí prostředí pro žáky i učitele.

Místo
Beroun
Doba trvání
3 dny