Úprava akustiky společenského objektu

Sál bez předešlých akustických úprav, s dobou dozvuku kolem 4 sekund, což vysoce převyšovalo normové hodnoty pro víceúčelové sály. Vysoká hlučnost sálu omezovala užitnou hodnotu a víceúčelovost prostoru. Akustickými úpravami se dosáhlo 4násobného snížení hlučnosti a dosažení normou předepsaných hodnot.

Sál je nyní upraven jak pro potřeby centrálního ozvučení pro řeč a hudbu, tak pro přirozený řečový projev se zlepšením srozumitelnosti v zadní části sálu. Provedená opatření poskytují i akustickou oporu pro umělecké vystupování dětí na instalovaném pódiu.

Místo
Dalovice