Krajský soud v Ostravě – rekonstrukce jednací síně a zázemí

Vzhledem k požadavkům na akustiku, vzhled, možnosti uložení obkladů a uživatelské požadavky, zejména z hlediska trvanlivosti a snadné údržby, je použit univerzální akusticky vysoce pohltivý panel, v kovovém perforovaném provedení s možností solitérního uložení.

Cílem těchto úprav je zajistit optimální technické podmínky pro srozumitelnost mluveného i reprodukovaného slova pro účastníky soudního jednání, tak i pro širokou veřejnost a novináře.

Úkolem uvažovaných úprav akustiky vnitřního prostředí jednací síně je dosáhnout podstatného snížení hlukového pozadí (až dvojnásobné), které vzniká činností osob v síni, částečně přispět i ke snížení hluku pronikajícího zvenčí, dále zajistit nízký hluk od technických zařízení, které jsou součástí budovy (VZT a klimatizace, …), a nastavit dobu dozvuku v síni na stanovené hodnoty.

Místo
Ostrava