Zatlumení učebny bigbandu

Konzervatoř Jaroslava Ježka nás oslovila pro realizaci rozsáhlého projektu úprav akustiky. Jednou z fází bylo zatlumení učebny bigbandu. Realizaci předcházela důkladná měření vstupních parametrů a projektování.

Na zatlumení prostoru jsme použili akustické podhledy Eurocoustic a zvukově pohltivé obklady. Závěrečná kontrolní měření ukázala, že se podařilo dobu dozvuku upravit do ideálních mezí.

Součástí realizace bylo řešení vzduchotechniky. Muzikanti nesmí zkoušet s otevřenými okny, proto byla vzduchotechnika podmínkou pro vytvoření komfortního prostředí. Odvětrávání bylo zároveň navrženo tak, aby jím zvuk nepronikal ven z místnosti. Vzduchotechnika byla provedena včetně rekuperace, aby bylo dosaženo co nejnižších energetických nákladů při budoucím provozu.

Místo
Praha
Doba trvání
1 měsíc